SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI IN POLITIKA ZASEBNOSTI
Splošni pogoji veljajo od 15. oktobra 2018 naprej. Pridržujemo si pravico do spremembe splošnih pogojev.
Splošni pogoji uporabe spletne strani newvision-agency.com in elektro-awards.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).
S spletnima stranema in domenama upravlja NVA d.o.o., Obirska ulica 24, matična številka: 8118973000, davčna številka SI: 96150033

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Z osebnimi podatki pridobljenih preko elektro-awards.si in newvision-agency.com upravlja NVA d.o.o., ki se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabnikov hranil in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih uporabljal izključno za lastne potrebe, namen izvedbe dogodka ter prilagoditve dogodka, izpolnitve naročila, pošiljanje informativnega gradiva, ponudb in ostalo potrebno komunikacijo z uporabniki v okviru svojih blagovnih znamk.

Uporabnik se strinja, da lahko NVA d.o.o. njegove osebne podatke uporablja za potrebe komuniciranja, naročanja ali informiranja o blagovni znamki elektro-awards in NVA, kakor tudi za vse ostale blagovne znamke, s katerimi upravlja ali še bo upravljal v prihodnosti.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito računalnika.

 

KOMUNIKACIJA Z UPORABNIKI ELEKTRO AWARDS IN NVA

Elektro awards in NVA bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

  • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
  • pošiljatelj bo jasno razviden,
  • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
  • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
  • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Elektro awards in NVA spoštoval.

Registriran uporabnik soglaša, da ga bo NVA ali Elektro awards tedensko obveščal o ponudbi preko elektronskih sporočil v skladu s konceptom Elektro awards ali NVA. Tedenska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

  • jasno in nedvoumno bodo označena kot redna sporočila dnevne ponudbe,
  • pošiljatelj bo jasno razviden,
  • jasno bo določena vsebina sporočila,
  • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
  • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo 1nadan spoštoval.

 

VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV

Obveščamo vas, da:

• vaši osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot za namen zaradi katerega so bili zbrani;

• se bodo osebni podatki, pridobljeni na podlagi privolitve (soglasja) in za namen iz privolitve, obdelovali dokler vaše privolitve ne boste preklicali (umaknili). Ostale pridobljene osebne podatke pa bomo hranili do poteka zakonskega roka hrambe;

• imate po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, poslano na naslov NVA d.o.o. Obirska ulica 24, 1000 Ljubljana;

• lahko pri družbi pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov kontaktirate preko e-naslova info@newvision-agency.com;

• lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložite pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;

• osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;

• v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko pri družbi obstaja avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, in sicer zaradi analize preferenc posameznikov in prilagajanja ponudbe družbe tem preferencam ter v primeru posameznikove izrecne privolitve, za njegovim preferencam prilagojeno informiranje o produktih, storitvah, novostih in drugih pomembnih obvestilih;

 

PRITOŽBE IN SPORI
NVA d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. NVA d.o.o. se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb.
NVA d.o.o. bo v roku pet (5) delovnih dni potrdil uporabniku, da je prejel pritožbo, sporočil uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.
NVA d.o.o. se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si NVA d.o.o. prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.
V primeru, da to ni mogoče, je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani.
Za reševanje reklamacij nas kontaktirajte na info@newvision-agency.com.
NVA d.o.o. si pridržuje pravico, da splošne pogoje spremeni. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 

NVA d.o.o.
Obirska ulica 24
1000 Ljubljana
info@newvision-agency.com
www.newvision-agency.com
www.elektro-awards.si

 

Davčna št.: SI 96150033
Matična št.: 8118973000

 

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

 

V Ljubljani, 15. oktober 2018